UWAGA ! DOTACJE cz.2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH DOTACJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA  NOWEGO SĄCZA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza,  których przedmiotem jest:

 1. wykonanie podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
 2. zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3.

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie  dotacji:

 • Termin składania wniosków o udzielenie  dotacji:

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 30 stycznia 2017 r. 
do dnia 30 września 2017 r.  
lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

 • Miejsce składania wniosków o udzielenie  dotacji:

Wniosek o udzielenie  dotacji należy złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych - Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Wincentego Pola 22 w Nowym Sączu,   w poniedziałki, środy     i piątki w godzinach 10:00-15:00 lub w pozostałe dni robocze w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu, w godzinach 7:30 - 15:30.

 • Sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

Wnioski należy składać w punkcie przyjmowania wniosków dotacyjnych osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres punktu przyjmowania wniosków dotacyjnych.

 

 1. Warunki otrzymania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska:

Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest:

 1. złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami,
 2. podpisanie z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji,
 3. wykonanie inwestycji zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o udzielenie dotacji,
 4. złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji;     

  Wiecej informacji mozna uzyskac klikajac tutaj: DOTACJE

UWAGA ! DOTACJE

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków w 2017 roku o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony Środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, których przedmiotem jest:

 

       -  zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych.

 

     I. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

      Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 30 stycznia 2017r. do dnia 30 września  

      2017r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

 UWAGA!!!

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w latach ubiegłych. Osoby, które złożyły wniosek o dofinansowanie inwestycji w tym zakresie w latach ubiegłych i nadal są zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania winny złożyć  wniosek o udzielenie dofinansowania według nowego wzoru dostępnego na stronie www.nowysacz.pl, a następnie podpisać umowę z Miastem Nowy Sącz.  

 

        II. Miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:

       Wniosek o udzielenie i rozliczenie dotacji można złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych -

       Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu - I piętro

       pok. nr 1, od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:30-15:30.

 

Do realizacji inwestycji objętej dotacją można przystąpić wyłącznie po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Miastem Nowy Sącz.

 Wiecej informacji mozna uzyskac klikajactutaj:  DOTACJE -KOLEKTORY

Bezpieczne Ferie 2017

Propozycje bezpłatnych imprez dla dzieci i młodzieży w czasie

„BEZPIECZNYCH FERII 2017”

 

do dyspozycji Osiedla „Przetakówka”

 

Zapisy na w/w imprezy przyjmuje

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Przetakówka” p. Stanisław Słaby

najpóźniej dwa dni przed imprezą telefonicznie w godz. 1900_ 2000

nr tel. 018- 441- 03- 63 kom. 606 114 824 lub osobiście ul. Warzywna 14

Zgłoszenie na podstawie pisemnej zgody rodziców na druku do pobrania

 

Zbiórka przed każdą imprezą 15 minut wcześniej.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Spotkanie opłatkowe 2016/2017- Serdecznie Zapraszamy

Pogoda