Wielkanoc 2017

Wiosenna wystawka 2017

Zarząd Osiedla „Przetakówka” w Nowym Sączu informuje, że w dniu 06 kwietnia 2017r przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. „wystawka”.

 

Zbiórka polegać będzie na odbieraniu odpadów i sprzętów, które należy wystawić do godziny 8.00 przed swoje posesje w dniu wyznaczonym dla Osiedla „Przetakówka”.

ŻYJ W ZIELENI

UWAGA ! DOTACJE cz.2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH DOTACJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA  NOWEGO SĄCZA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza,  których przedmiotem jest:

 1. wykonanie podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
 2. zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3.

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie  dotacji:

 • Termin składania wniosków o udzielenie  dotacji:

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 30 stycznia 2017 r. 
do dnia 30 września 2017 r.  
lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

 • Miejsce składania wniosków o udzielenie  dotacji:

Wniosek o udzielenie  dotacji należy złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych - Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Wincentego Pola 22 w Nowym Sączu,   w poniedziałki, środy     i piątki w godzinach 10:00-15:00 lub w pozostałe dni robocze w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu, w godzinach 7:30 - 15:30.

 • Sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

Wnioski należy składać w punkcie przyjmowania wniosków dotacyjnych osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres punktu przyjmowania wniosków dotacyjnych.

 

 1. Warunki otrzymania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska:

Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest:

 1. złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami,
 2. podpisanie z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji,
 3. wykonanie inwestycji zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o udzielenie dotacji,
 4. złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji;     

  Wiecej informacji mozna uzyskac klikajac tutaj: DOTACJE

UWAGA ! DOTACJE

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków w 2017 roku o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony Środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, których przedmiotem jest:

 

       -  zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych.

 

     I. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

      Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 30 stycznia 2017r. do dnia 30 września  

      2017r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

 UWAGA!!!

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w latach ubiegłych. Osoby, które złożyły wniosek o dofinansowanie inwestycji w tym zakresie w latach ubiegłych i nadal są zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania winny złożyć  wniosek o udzielenie dofinansowania według nowego wzoru dostępnego na stronie www.nowysacz.pl, a następnie podpisać umowę z Miastem Nowy Sącz.  

 

        II. Miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:

       Wniosek o udzielenie i rozliczenie dotacji można złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych -

       Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu - I piętro

       pok. nr 1, od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:30-15:30.

 

Do realizacji inwestycji objętej dotacją można przystąpić wyłącznie po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Miastem Nowy Sącz.

 Wiecej informacji mozna uzyskac klikajactutaj:  DOTACJE -KOLEKTORY

Pogoda